خانواده امام زمان (ع)

يكي از پرسش هاي مهم و البته جذاب ، براي بسياري از افراد اين است كه آيا امام زمان (عج) ازدواج كردند و فرزنداني دارند يا خير؟
جواب اين پرسش نتيجه خاصي ندارد و درد كسي را دوا نمي كند ، اما از نظر كنجكاوي هاي معمول دوران نوجواني ، براي خيلي از افراد مهم است و دوست دارند بدانند آيا از نظر ديني دليلي وجود دارد كه ثابت كند امام زمان (عج) ازدواج كردند يا خير و اگر ازدواج كردند ، خانواده ايشان كجا زندگي مي كنند و آيا آن ها هم عمري طولاني دارند؟
نمي توان به اين سؤال پاسخي قطعي داد و گفت : آن حضرت ازدواج كردند و فرزنداني دارند يا ازدواج نكردند ، زيرا وضعيت آن حضرت وضعيتي خاص و استثنايي است و ممكن است اين وضعيت ويژه ، زندگي خاصي را نيز بطلبد و ايشان مأمور به انجام اين سنت نبوي نباشند.
از طرف ديگر ، ازدواج با وجود اهميت و جايگاهي كه در فرهنگ اسلام دارد ، يك تكليف واجب نيست تا بگوييم امام زمان (عج) اين امر واجب را ترك نمي كنند. در طول تاريخ ، انبيايي بودند كه به دليل ضرورت هاي مسئوليت شان ، هيچ گاه ازدواج نكردند. در عين حال ، بر اساس برخي نشانه ها مي توان به پاسخي قابل قبول رسيد:
1. ازدواج واجب نيست و امري مستحب است ، اما در عين حال ، جزو امور مستحبي است كه بركات و ثمرات بسياري دارد تا جايي كه دوري از ازدواج ، امري ناپسند تلقي شده و در نتيجه اولياي خدا از اين سنت مهم نبوي پيروي مي كنند.
از طرف ديگر زندگي حضرت در خفا و داراي شرايطي خاص است ، اما در عين حال در روايات آمده كه امام زمان (عج)همانند ما زندگي در شهرها و مجالس ما رفت و آمد مي كنند و به صورتي غيرعادي زندگي نمي كنند. در نتيجه بعيد به نظر مي رسد كه آن بزرگوار در طول اين سال هاي طولاني غيبت به اين سنت عمل نكرده باشند.
2. برخي شواهد و قرائن ديني هم به نوعي تأييد مي كند كه آن حضرت برخوردار از خانواده و فرزندان است . مثلاً كنيه معروف امام زمان (عج) ، اباصالح است و گفته مي شود اين كنيه به معني پدر صالح از آن جهت به حضرت گفته شده كه ايشان فرزندي به نام صالح دارند. در برخي زيارت هاي امام زمان (عج) هم آمده كه ما خطاب به ايشان عرض مي كنيم:«السلام عليك و علي آل بيتك؛ سلام بر تو و بر خانواده تو». (مفاتيح الجنان ، زيارت امام زمان (عج) در روز جمعه) از اين تعبيرات هم به دست مي آيد كه گويا حضرت داراي خانواده و فرزنداني هستند.
محل زندگي و وضعيت خانواده آن حضرت
بر فرض كه بپذيريم آن حضرت داراي خانواده و فرزنداني هستند. اين سؤال مطرح مي شود كه اين خانواده در كجا و به چه شكلي زندگي مي كنند و آيا آنان هم از عمري طولاني بهره مندند؟
يقيناً به اين سؤال هم نمي توان پاسخي قطعي داد ، اما به نظر مي رسد كه بسيار بعيد است همسر و فرزندان امام زمان (عج) داراي عمر طولاني باشند ، زيرا طول عمر امام زمان (عج) معجزه و به جهت ضرورت هاي ديني است ، در حالي كه اين ضرورت ها در مورد ديگر افراد وجود ندارد.
در خصوص مكان زندگي خانواده حضرت ، هرچند مكان هاي نامعلومي مانند «جزيره خضرا» و مانند آن در اين باره نام برده مي شود ، اما اين گزارش ها قابل قبول و مستند نبوده و بهتر است بگوييم هيچ نشانه اي از وجود محلي خاص براي زندگي آن ها وجود ندارد و به احتمال زياد خانواده و فرزندان آن حضرت همانند همه مردم در گوشه اي ازعالم ، در عين گمنامي زندگي مي كنند.
منبع:نشريه انتظار نوجوان،شماره 62.

غیبت صغری

دیدگاه خود را بنویسید:

فوتر سایت